ELEKTROMAGNETNI ventili

TIP: 1610 EMMV
PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, AZOT, VAZDUH I DRUGI NEAGRESIVNI GASOVI.

Opis i namena

Elektromagnetni membranski ventil TIP 1610-EMMV se koristi kao zaporni i regulacioni element za kontrolisanje protoka u zatvorenim cevovodima. Napajanjem kalema elektromagnetnog kontrolnog ventila, radni pritisak gasa (ne manji od 0.2 bar) pokreće membranu koji otvara ili zatvara glavnu radnu liniju ventila.

Isporučuje se sa priključnim prirubnicama za nazivne prečnike DN50-DN200 i izrađuje se za klase pritiska do PN 16 ili ANSI 150. Kućište ventila je izrađeno od sivog liva.

Ventil se može ugraditi i u vertikalnom i horizontalnom položaju.

Radni pritisak: min. 0.3 – 10.0 bar
Dimenzija priključka: DN 50 – DN 200
Klasa pritiska: PN 16, ANSI 150