Energo-Sistem d.o.o. je nedavno uspešno sertifikovan u skladu sa zahtevima standarda ISO/TS 29001.

ISO/TS 29001 je specifičan industrijski standard za industriju nafte, petrohemije  i prirodnog gasa koji se zasniva na zahtevima kvaliteta standarda ISO 9001, ali u poređenju sa ISO 9001, zahtevi za praćenje i kontrolisanje su strožiji, zahtevniji i detaljniji.

Dodatni zahtevi takođe imaju za cilj da osiguraju da sistem kvaliteta zadovoljava zahteve naftne, petrohemijske i gasne industrije koji se odnose na upravljanje rizikom, kao i drugih ključnih faktora poput obuke zaposlenih, sledljivosti materijala, postupanja sa dobijenim rezultatima ispitivanja itd..

ISO/TS 29001 je sertifikat najvećeg ranga koji proizvođač može postići u oblasti nafte, petrohemije i prirodnog gasa i zahteva od proizvođača da razvije sistem kontinuiranog poboljšanja tokom celokupne realizacije proizvoda, od razvoja do isporuke proizvoda.

Sertifikaciju je izvršila sertifikaciona kuća TUV NORD i sertifikat je izdat na period od tri godine sa redovnim godišnjim nadzornim posetama.

Verujemo da će naša nova sertifikacija ISO/TS 29001, na čelu sa dosadašnjim ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 sertifikatima, činiti čvrstu osnovu za dalji kontinuiran uspeh i rast u oblasti naftne i gasne industrije.