Merno-regulaciona stanica Q=650 Sm3/h

Merno-regulaciona stanica Q=650 Sm3/h

Prema zahtevu korisnika izvršena je izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad merno-regulacione stanice sledećih karakteristika: Kapacitet: Qmax=650 Sm3/h Pul=4-6 bar Piz=0,3 bar Dimenzija ulaza: DN50 ANSI150 Dimenzija izlaza: DN100 ANSI150 Lokacija Pančevo....

opširnije
Merno-regulaciona stanica Q=650 Sm3/h

ISO audit

Veoma važna ISO sertifikacija i resertifikacija je završena u našoj kompaniji! Izvršeno je ocenjivanje  3 sistema menadžmenta, u svrhu resertifikacije i to (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 29001:2010) i sprovedena je sertifikacija prema zahtevima standarda (ISO...

opširnije
Merno-regulaciona stanica Q=650 Sm3/h

Zapošljavamo zavarivače i servisere

Za prijem u radni odnos Kompanija ENERGO-SISTEM doo Novi Sad raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:   Zavarivač – 2 izvršioca Postupak zavarivanja 111 – REL / ručno elektrolučno zavarivanje elektrodama celuloznog, bazičnog i rutilnog tipa) Zainteresovani...

opširnije
Merno-regulaciona stanica Q=650 Sm3/h

Tražimo diplomirane inženjere mašinstva

Za prijem u radni odnos Kompanija ENERGO-SISTEM doo Novi Sad raspisuje konkurs za poziciju: Diplomirani mašinski inženjer - više izvršilaca Uslovi: Diplomirani mašinski inženjer sa licencama 330 i 430 Radno iskustvo na poslovima iz oblasti gasne tehnike Dobro...

opširnije
Merno-regulaciona stanica Q=650 Sm3/h

Nova isporuka kuglastih slavina

Saradnja između  JP „Srbijagas“ Novi Sad  i Energo-Sistem d.o.o se uspešno nastavlja kroz novi ugovor o isporuci slavina! Nova isporuka slavina obuhvata dimenzije od NPS 1" (DN25) do NPS 8" (DN200), klase pritiska PN16, CLASS150 i CLASS300 u ukupnoj količini od 230...

opširnije
Merno-regulaciona stanica Q=650 Sm3/h

Merno-regulaciona stanica Q=650 Sm3/h

Prema zahtevu korisnika izvršena je izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad merno-regulacione stanice sledećih karakteristika: Kapacitet: Qmax=650 Sm3/h Pul=4-6 bar Piz=0,3 bar Dimenzija ulaza: DN50 ANSI150 Dimenzija izlaza: DN100 ANSI150 Lokacija Pančevo....

opširnije
Merno-regulaciona stanica Q=650 Sm3/h

ISO audit

Veoma važna ISO sertifikacija i resertifikacija je završena u našoj kompaniji! Izvršeno je ocenjivanje  3 sistema menadžmenta, u svrhu resertifikacije i to (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 29001:2010) i sprovedena je sertifikacija prema zahtevima standarda (ISO...

opširnije
Merno-regulaciona stanica Q=650 Sm3/h

Zapošljavamo zavarivače i servisere

Za prijem u radni odnos Kompanija ENERGO-SISTEM doo Novi Sad raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:   Zavarivač – 2 izvršioca Postupak zavarivanja 111 – REL / ručno elektrolučno zavarivanje elektrodama celuloznog, bazičnog i rutilnog tipa) Zainteresovani...

opširnije
Merno-regulaciona stanica Q=650 Sm3/h

Tražimo diplomirane inženjere mašinstva

Za prijem u radni odnos Kompanija ENERGO-SISTEM doo Novi Sad raspisuje konkurs za poziciju: Diplomirani mašinski inženjer - više izvršilaca Uslovi: Diplomirani mašinski inženjer sa licencama 330 i 430 Radno iskustvo na poslovima iz oblasti gasne tehnike Dobro...

opširnije
Merno-regulaciona stanica Q=650 Sm3/h

Nova isporuka kuglastih slavina

Saradnja između  JP „Srbijagas“ Novi Sad  i Energo-Sistem d.o.o se uspešno nastavlja kroz novi ugovor o isporuci slavina! Nova isporuka slavina obuhvata dimenzije od NPS 1" (DN25) do NPS 8" (DN200), klase pritiska PN16, CLASS150 i CLASS300 u ukupnoj količini od 230...

opširnije