GASNE STANICE

Prisustvo gasnih stanica u gasovodima diktirano je ekonomskim i sigurnosnim razlozima. Visok pritisak (30-112 bar) u magistralnim gasovodima omogućava ekonomičan transport od izvora snabdevanja, Sniženi pritisak (1-12 bar) u distributivnim gasovodima omogućava bezbedno kretanje gasa kroz naseljena mesta i visoko iskorišćenje.

Jedan od najznačajnijih proizvoda kompanije Energo-Sistem d.o.o. jesu upravo gasne stanice i to:

PREDNOSTI GASNIH STANICA SU:
– Kompletno montirana stanica na nosače u fabričkim uslovima košta znatno manje nego individualna nabavka opreme, zavarivanje cevovoda i montaža na terenu
– Smanjuje se vreme izgradnje objekta na terenu, kao i sam rok završekta celokupnog posla
– Kompletna fabrička ispitivanja stanice, kao i opreme pojedinačno znatno smanjuju rizik
– Jednostavna montaža na terenu

• GMRS – Glavne merno-regulacione stanicepostrojenja koja redukuju magistralni pritisak (16-50 bar) na pritisak gradske mreže (6-12 bar) ili distributivne mreže (1-4 bar).

• MRS – Merno-regulacione stanice – postrojenja koja redukuju pritisak gradske mreže (6-12 bar) na pritisak distributivne mreže (1-4 bar) ili na pritisak industrijskog potrošača (0.1–4 bar), kao i sa distributivne mreže na nivo potrošača (0.1 bar).

• RS – Regulacione stanicepostrojenja za redukciju i regulaciju pritiska gasa na sistemima cevovoda sa smanjenim pritiskom gasa.

 

Energo-Sistem d.o.o. vrši projektovanje i izradu navedenih stanica po sistemu „ključ u ruke“.

Stanice su projektovane, izrađane i montirane u fabrici,  ispitane u obimu 100% na  čvrstoću i nepropusnost, radiografski  ispitane, antikorozivno zaštićene i spakovane  pre transporta na mesto isporuke.

Naše stanice su projektovane i izrađene prema zahtevima EN i ASME standarda, kao i spacifičnim zahtevima kupaca. Na zahtev stanice se isporučuju u metalnoj kućici.

Kompletan sistem  podrazumeva ugradnju opreme visokog kvaliteta za filtraciju,  grejanje, smanjenje pritiska, regulaciju, kontrolu i merenje. Moguće je daljinsko upravljanje i nadgledanje.

 

Energo-Sistem d.o.o. po sistemu inženjeringa na savremen način vrši:

– gasifikaciju naselja, komunalnih i industrijskih objekata, kao i objekata široke potrošnje
– adaptaciju gasnih postrojanja i sistema
– rekonstrukcije toplana
– instalacije za tečni naftni gas