Prema ugovoru između naručioca JP „Srbijagas“ Novi Sad  i Energo-Sistema d.o.o. čiji je predmet bio nabavka kuglastih slavina za gas, Energo-Sistem d.o.o. je izvršio isporuku kuglastih slavina tip:1420-Y, dimenzije DN50, DN80 i DN100 klase pritiska PN16, NPS 2″ CLASS150 i NPS 2“ CLASS300 (ukupno 110 komada) i tip:1430-Y, dimenzije NPS 6“ CLASS300 (2 komada).

Isporučene kuglaste slavine su usaglašene sa normom SRPS EN 1983, odnosno API 6D za slavine koje nose oznaku CLASS. Sve slavine su ispitane od strane naše akreditovane laboratorije prema zahtevima SRPS EN 12266-1-2, kao i API 6D specifikacije.

Slavine su namenjene za  nadzemnu ugradnju i prirodni gas kao radni fluid. Manipulacija kuglastim slavinama se ostvaruje manuelno, pomoću ručke ili reduktora, u zavisnosti od tipa slavine.

Pogledajte fotografije iz galerije u nastavku…