Izgradnja gasnih sistema po sistemu inženjeringa

Energo-Sistem d.o.o. izvodi sve vrste termotehničkih, termoenergetskih i gasnih postrojenja i instalacija po sistemu “ključ u ruke”.

Energo-Sistem d.o.o. po sistemu inženjeringa na savremen način vrši gasifikaciju industrijskih objekata, kao i objekata široke potrošnje.

Posedujemo licencu za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo nadležno za građevinske poslove ili nadležni organ autonomne pokrajine i to:

  • И031М1 –  termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za međunarodne i magistralne gasovode i naftovode za transport, za gasovode nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bar ukoliko prelaze najmanje dve opštine, za skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona.
  • Rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja unutrašnjih gasnih instalacija