LABORATORIJA

Energo-Sistem d.o.o. poseduje AKREDITOVANU LABORATORIJU koja funkcioniše kao zasebna, samostalna organizaciona jedinica sa implementiranim sopstvenim menadžmentom koji čini sastavni deo sistema menadžmenta na nivou celog preduzeća.

Laboratorija za gasnu tehniku kao deo Energo-Sistema je osnovana 25.09.1998. godine.

Kompetentnost  laboratorije i kvalitet rada je potvrđen 25.10.2002 (prvo rešenje) od strane ATS-a, tadašnjeg JUAT – a.

Proizvodi se ispituju na nepropusnost, čvrstoću i funkcionalnost. Ispitivanja se sprovode kako u samoj laboratoriji, tako po potrebi i na terenu. U okviru laboratorije se vrše ispitivanja sopstvenih, kao i proizvoda drugih svetskih proizvođača, kao i proizvoda korisnika koji su obuhvaćeni redovnim godišnjim održavanjem i pregledima koje se sprovodi u okviru delatnosti ispitivanja unutrašnjih gasnih instalacija. Za sva izvršena ispitivanja izdaje se Izveštaj o ispitivanju.

Garantni rok za svu proizvedenu i isporučenu opremu ENERGO-SISTEMA je 24 (dvadeset četiri) meseca.

Sertifikat o akreditaciji