Prema zahtevu korisnika izvršena je izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad merno-regulacione stanice sledećih karakteristika:

Kapacitet: Qmax=650 Sm3/h
Pul=4-6 bar
Piz=0,3 bar
Dimenzija ulaza: DN50 ANSI150
Dimenzija izlaza: DN100 ANSI150

Lokacija Pančevo. Fotografije sa montaže u nastavku…