ELEKTROMAGNETNI klipni ventili

TIP: 1620-EMKV
PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, AZOT, VAZDUH I DRUGI NEAGRESIVNI GASOVI.

Opis i namena

Elektromagnetni klipni ventil TIP 1620-EMKV se koristi kao zaporni i regulacioni element za kontrolisanje protoka u zatvorenim cevovodima. Napajanjem kalema elektromagnetnog kontrolnog ventila, radni pritisak gasa (ne manji od 0.2 bar) pokreće klip koji otvara ili zatvara glavnu radnu liniju ventila.

Isporučuje se sa priključnim prirubnicama za nazivne prečnike DN50-DN200 i izrađuje se za klase pritiska do PN 16 ili ANSI 150. Kućište ventila je izrađeno od sivog liva.

Ventil se može ugraditi i u vertikalnom i horizontalnom položaju.

Radni pritisak: min. 0.2 – 10.0 bar
Dimenzija priključka: DN 50 – DN 200
Klasa pritiska: PN 16, ANSI 150