KUGLASTA slavina

TIP: 1410
PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, AZOT, VAZDUH, ULJA NAFTA I NJENI DERIVATI, DRUGI NEAGRESIVNI GASOVI I TEČNOSTI.

Opis i namena

Kuglasta slavina tip 1410 predstavlja zaporni element sa plivajućom kuglom (kugla se nalazi između dva zaptivača, smeštena u telu slavine, na ulaznoj i izlaznoj strani) i ima pun otvor.
Tip 1410 se proizvodi u dimenzijama i namenjena je za pritiske navedene u tabeli. Izrađuje se sa punim ili redukovanim otvorom.
Tip priključka je: leteća prirubnica .
Pogon slavine je ručni, a može biti pogonjena i aktuatorom.
Primenjuje se za : prirodni gas, TNG, vazduh, naftu i naftne derivate, kao i druge neagresivne gasove i fluide.
Na poseban zahtev, moguća je izrada i za druge: dimenzije, klase pritisaka ili temperaturne opsege.

Dimenzija priključka: NPS 1“÷2“
Klasa pritiska: CLASS150/300/600