KUGLASTA slavina

TIP: 1440 (-Y)
PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, AZOT, VAZDUH, ULJA NAFTA I NJENI DERIVATI, DRUGI NEAGRESIVNI GASOVI I TEČNOSTI.

Opis i namena

Kuglaste slavine Tip 1440(-Y) koristi se kao i ostale kuglaste slavine isključivo kao zaporni element.
Ovaj tip slavine ima konstrukciju sa uležištenom kuglom (trunnion), preko koje se vrši kontrola protoka.
Slavine ovog tipa imaju trodelno kućište.
Proizvodimo ih u različitim dimenzijama i klasama pritisaka ( vidi tabelu u produžetku) i mogu biti punog ili redukovanog otvora.
Proizvodimo ih sa prirubničkim priključkom ( RF ili RJ) i sa zavarnim krajevima (BW).
Slavine sa zavarnim krajevima mogu biti nadzemne ili podzemne.
Manipulacija slavinom vrši se uz pomoć reduktora. Na zahtev kupca slavine mogu biti opremljene električnim, hidrauličnim ili pneumatskim aktuatorom.
Primenjuju se za : prirodni gas, TNG, vazduh, naftu i naftne derivate, kao i druge neagresivne gasove i fluide.

Dimenzija priključka: DN200÷DN400, NPS 8“÷16“
Klasa pritiska: PN 16/25/40; CLASS150/300/600