KUGLASTA SLAVINA čistačka

TIP 1490

Opis i namena

Kuglaste slavine Tip 1490 su slavine sa uležištenom kuglom,preko koje se vrši kontrola protoka.
Kao i kod standardnog tipa, slavina je u otvorenom položaju kada je otvor kugle u pravcu protoka, a u zatvorenom kada se otvor kugle stavi u upravni položaj u odnosu na protok fluide putem pogona ( ručica, volan, aktuator).
Slavine ovog tipa proizvode se u određenim dimenzijama i klasama pritiska (vidi tabelu) i mogu biti isključivo sa punim otvorom. Proizvodimo ih sa prirubničkim priključkom.
Na zahtev kupca, slavine mogu biti opremljene električnim, hidrauličnim i pneumatskim aktuatorom.
Kuglaste slavine tipa, 1490 primenjuju se za fluide: prirodni gas, TNG, naftu, vazduh i druge ne agresivne fluide.

Dimenzija priključka: NPS 2 ½“÷NPS 4“ PO
Klasa pritiska: CLASS300 / CLASS600 – RF/RJ