NEPOVRATNA klapna

TIP: 710
PRIMENA ZA: PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, VODU, INERTNE GASOVE

Opis i namena

Regulatori pritiska gasa su namenjeni da izvršavaju dve funkcije: redukciju i regulaciju. Zadatak im je da vrednost višeg (ulaznog) pritiska snižavaju (redukuju) na na vrednost nižeg (izlaznog) pritiska. Tu vrednost pritiska održavaju u određenim granicama odstupanja od zadate vrednosti. Regulator pritiska gasa Tip 245 spada u grupu direktno delujućih regulatora (sa oprugom). Može biti opremljen sa sigurnosno prekidnim ventilom (Tip 245-SPV).
Moguća je ugradnja u horizontalnom ili vertikalnom položaju.

Dimenzija priključka: DN15 ÷ DN500

NPS 1/2“ ÷ NPS 20“

Radni pritisak: max. 50 bar
Klasa pritiska: PN16/63

CLASS150/300