RASTERETNI VENTIL za manometar

TIP: 1220
PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, AZOT, VAZDUH I DRUGE NEAGRESIVNE GASOVE

Opis i namena

Serija 1200 sastoji se od pomoćnih uređaja koji se koriste kontrolu i povezivanje za mernim uređajima.
Oprema se proizvodi sa navojnim priključcima od ½“ i ¼“ , a može se ugrađivati u horizontalnom i vertikalnom položaju.
Ova oprema se proizvodi od materijala otpornih na koroziju.

Dimenzija priključka: R1/4″, R1/2″
Klasa pritiska: PN 16/25/40/63/100/250