RAZVODNA GLAVA za sigurnosne ventile

TIP: RG-2VS
PREDVIĐENA UGRADNJA DVA SIGURNOSNO ISPUSNA (ODUŠNA) VENTILA

Opis i namena

Razvodne glave za ventile sigurnosti serije 800 koriste se na instalacijama sa dva i više ventila sigurnosti i koriste se radi poboljšanja sigurnosti.
Primenjuju se na rezervoarima, cisternama, instalacijama za propan- butan, kao i naftnim postrojenjima.
Omogućavaju zatvaranje jednog ventila sigurnosti čime se olakšava održavanje, deinstalacija, popravka drugog.

Ulazni pritisak: max. 25 bar
Ulazni prirubnički priključci: DN 40 – DN 100
Izlazni prirubnički priključci: R 3/4″ : R2″
Klasa pritiska: PN 16, PN 25