REGULATOR nivoa

TIP 1853

Opis i namena

– Sa plovkom i SMK sklopkom u Ex izvedbi. Koristi se za regulaciju nivoa na separatorima nafte i drugim uređajima za naftu, kao i druge fluide.
PO zahtevu izrađujemo regulatore nivoa i sa drugim priključnim dimenzijama.

Dimenzija priključka: NPT (R3“)
Klasa pritiska: PN 16