REGULATOR pritiska gasa

TIP 305-SPV

Opis i namena

Regulatori pritiska gasa su namenjeni da izvršavaju dve funkcije: redukciju i regulaciju. Zadatak im je da vrednost višeg (ulaznog) pritiska snižavaju (redukuju) na vrednost nižeg (izlaznog) pritiska. Tu vrednost pritiska održavaju u određenim granicama odstupanja od zadate vrednosti.

Regulator pritiska tip:305-SPV je opremljen pilotom, kao i sigurnosno prekidnim ventilom. Zahvaljujući velikom kapacitetu i brzoj reakciji na promene radnih uslova, namenjen je, kako za industrijsku primenu, tako i za stanice u distributivnim gasnim mrežama.

Tip

Oznaka pod
tipa

Dimenzija priključka Klasa pritiska Ulazni pritisak Izlazni pritisak
305  -SPV DN 25 ÷ DN 50
NPS 1“ ÷ 2“
PN 16 Max
12 bar
0,04 ÷ 8
bar
Sa sigurnosno-prekidnim ventilom
305 -12-SPV-BS Sa sigurnosno-prekidnim ventilom – blokada od previsokog pritiska

* Svi SPV podtipovi mogu biti opremljeni sa signalizatorom aktiviranja (oznaka–S)