REGULATOR pritiska gasa

TIP: 390
PRIMENA ZA: PRIRODNI GAS, VAZDUH, AZOT I DRUGE NEAGRESIVNE GASOVE

Opis i namena

Regulatori pritiska gasa su namenjeni da izvršavaju dve funkcije: redukciju i regulaciju. Zadatak im je da vrednost višeg (ulaznog) pritiska snižavaju (redukuju) na vrednost nižeg (izlaznog) pritiska. Tu vrednost pritiska održavaju u određenim granicama odstupanja od zadate vrednosti.
Regulator pritiska gasa Tip 390 i 390-SPV spadaju u grupu indirektno delujućih regulatora (snabdeveni su pilotom i nmenjeni za niske i srednje pritiske). Regulator pritiska gasa Tip 390_SPV je opremljen sigurnosno prekidnim ventilom (ima blokadu od preniskog i previsokog pritiska). Izrađuje se i izvedba sa signalizatorom aktiviranja SPV-a.

Ugrađuju se u horizontalne delove gasovoda u vertikalnom položeju.

Tip

Oznaka pod
tipa

Dimenzija priključka Klasa pritiska Ulazni pritisak Izlazni pritisak
390 DN 25 ÷ DN 150
NPS 1“ ÷ 6“
PN 16
PN 25
CLASS 150
Max
20 bar
0,02 ÷ 12
bar
Bez sigurnosno prekidnog ventila
390 -SPV Sa sigurnosno-prekidnim ventilom
390 -SPV-V/N Sa sigurnosno-prekidnim ventilom – blokada od previsokog pritiska i preniskog pritiska

* Svi SPV podtipovi mogu biti opremljeni sa signalizatorom aktiviranja (oznaka–S)