SIGURNOSNO ISPUSNI (odušni) ventil

TIP: 535
Sigurnosno ispusni ventili su namenjeni za osiguranje instalacija i rezervoara od previsokog pritiska

Opis i namena

Sigurnosno ispusni ventili su namenjeni za osiguranje instalacija i rezervoara od previsokog pritiska.
Temperaturno područje rada je od -20° do +60°C.

Područje pritiska otvaranja: 2.0 – 20 bar
Dimenzija priključka: R ½“ – R 1“; DN15 ÷DN25
Klasa pritiska: PN25