Energo-Sistem d.o.o.  je uspešno završio proces resertifikacije integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i izvršio prelazak na nove verzije standarda. Dobijanje sertifikata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i BS OHSAS 18001:2007 predstavlja dokaz dugogodišnjeg kvalitetnog i odgovornog poslovanja kompanije. Dobijeni sertifikati, zajedno sa ciljevima Poslovne politike, potvrđuju opredeljenost kompanije da kontinuirano unapređuje svoje poslovanje, brinući o kvalitetu svojih proizvoda, usluga, zdravlju i bezbednosti zaposlenih, kao i sprečavanju negativnih uticaja na životnu sredinu.

Važenje sertifikata je produženo za naredne tri godine (do 2021. godine) za oblasti projektovanje i razvoj, proizvodnja, montaža i servisiranje gasne opreme i postrojenja.

Resertifikaciju integrisanog sistema menadžmenta izvršena je od strane vodeće sertifikacione kompanije TUV NORD.

Sertifikate možete pogledati na stranici Sertifikati .