Absorpcioni odorizator

TIP 1305
PRIMENA ZA: PRIRODNI GAS

Opis i namena

Kod upotrebe gasova bez mirisa ili sa slabijim mirisom u širokoj potrošnji obavezno je dodavanje gasu propisanih količina hemijskih sredstava karakterističnog mirisa (odoranata).

Curenje odorisanog gasa na mestima eventualnog oštećenja gasnih instalacija obezbeđuje lakše otkrivanje, popravku defekata i povećava stepen bezbednosti kod korišćenja gasa u širokoj potrošnji.

Absorpcioni odorizator Tip 1305 obično se ugrađuje u okviru merno regulacionih stanicanmanjih kapaciteta (do 100 Sm3/h) i na mestu konstantnog pritiska (do 4 bar).

Područje protoka: max. 100 Sm3/h
Radni pritisak: max. 4 bar
Dimenzija priključka: DN 25
Klasa pritiska: PN 10, PN 16