Absorpcioni odorizator

TIP 1310
PRIMENA ZA: PRIRODNI GAS

Opis i namena

Kod upotrebe gasova bez mirisa ili sa slabijim mirisom u širokoj potrošnji obavezno je dodavanje gasu propisanih količina hemijskih sredstava karakterističnog mirisa (odoranata).
Curenje odorisanog gasa na mestima eventualnog oštećenja gasnih instalacija obezbeđuje lakše otkrivanje, popravku defekata i povećava stepen bezbednosti kod korišćenja gasa u širokoj potrošnji.
Absorpcioni odorizator Tip 1310 obično se ugrađuje u okviru merno regulacionih stanica kapaciteta (do 5000 Sm3/h) i na mestu konstantnog pritiska (do 10 bar).

Područje protoka: 5000 Sm3/h
Radni pritisak: max. 10 bar
Dimenzija priključka: DN50÷DN200, NPS 2“÷8“
Klasa pritiska: PN 16 CLASS150