REGULATOR PRITISKA GASA aksijalni

TIP DAxR-460

Opis i namena

Regulator ovog tipa koristi se na instalacijama za transport i distribuciju gasa. Njegova osnovna uloga jeste snižavanje visokog pritiska na srednji pritisak.
Primenjuju se za fluide kao što su: prirodni gas, vazduh, azot i druge ne agresivne gasove.
Regulator pritiska održava željeni izlazni pritisak na protoku koji zadovoljava potrebe potrošnje.
Nivo na kom se održava redukovani pritisak jeste izlazni pritisak podešen na pilotu.
Regulator može biti opremljen sa sigurnosno-prekidnim ventilom.
Takođe su moguće varijacije osnovnog modela u zavisnosti od potrebe kupca.

Ulazni pritisak: max. 63 bar (100) bar
Izlazni pritisak: 1.0 – 40 bar
Diferencijalni pritisak: 0.5 bar
Dimenzija priključka:  DN25 ÷ DN 150, NPS 1“ ÷ NPS 6“
Klasa pritiska:  PN 63, PN 100 CLASS300, CLASS600