REGULATOR pritiska gasa

TIP 490, 490-SPV

Opis i namena

Regulator ovog tipa koristi se na instalacijama za transport i distribuciju gasa. Njegova osnovna uloga jeste snižavanje visokog pritiska na srednji pritisak.
Primenjuju se za fluide kao što su: prirodni gas, vazduh, azot i druge ne agresivne gasove.
Regulator pritiska održava željeni izlazni pritisak na protoku koji zadovoljava potrebe potrošnje.
Nivo na kom se održava redukovani pritisak jeste izlazni pritisak podešen na pilotu.
Regulator može biti opremljen sa sigurnosno-prekidnim ventilom.
Takođe su moguće varijacije osnovnog modela u zavisnosti od potrebe kupca.

Tip

Oznaka pod
tipa

Dimenzija priključka Klasa pritiska Ulazni pritisak Izlazni pritisak
490 DN 25 ÷ DN 150
NPS 1“ ÷ 6“
PN63
PN100
CLASS 300
CLASS 600
Max
100 bar
1,5 ÷ 60
bar
Bez sigurnosno prekidnog ventila
490 -SPV Sa sigurnosno-prekidnim ventilom
490 -SPV-V/N Sa sigurnosno-prekidnim ventilom – blokada od previsokog pritiska i preniskog pritiska

* Svi SPV podtipovi mogu biti opremljeni sa signalizatorom aktiviranja (oznaka–S)