AUTOMATSKI odorizator

TIP 1360
PRIMENA ZA: PRIRODNI GAS

Opis i namena

Kod upotrebe gasova bez mirisa ili sa slabijim mirisom u širokoj potrošnji obavezno je dodavanje gasu propisanih količina hemijskih sredstava karakterističnog mirisa (odoranata).
Curenje odorisanog gasa na mestima eventualnog oštećenja gasnih instalacija obezbeđuje lakše otkrivanje, popravku defekata i povećava stepen bezbednosti kod korišćenja gasa u širokoj potrošnji.
Automatski odorizator tip:1360 predstavlja najsavremeniji sistem odorizacije, gde je količina ubrizganog odoranta direktno proporcionalna izmerenoj količini proteklog gasa.

Područje protoka: do 30000 Sm3/h
Radni pritisak: max.16 bar