Absorpcioni odorizator

TIP 1330
PRIMENA ZA: PRIRODNI GAS

Opis i namena

Kod upotrebe gasova bez mirisa ili sa slabijim mirisom u širokoj potrošnji obavezno je dodavanje gasu propisanih količina hemijskih sredstava karakterističnog mirisa (odoranata).
Curenje odorisanog gasa na mestima eventualnog oštećenja gasnih instalacija obezbeđuje lakše otkrivanje, popravku defekata i povećava stepen bezbednosti kod korišćenja gasa u širokoj potrošnji.Absorpcioni odorizator Tip 1330 je namenjen za radne pritiske do 10 bar i protoke prirodnog gasa do 5000 Sm3/h. Predviđen je za podzemnu i nadzemnu ugradnju rezervoara za odorant. Obično se ugrađuje u okviru merno regulacionih stanica na mestima gde je konstantna vrednost pritiska gasa.
Rezervoar za odorant je izrađen od nerđajućeg čelika zapremine 100l (geometrijske zapremine sa punjenjem oko 80 l odoranta), što je dovoljno za odorizaciju gasa za šigoku potrošnju u naselju od oko 2500 domaćinstava za jednu grejnu sezonu, bez dodavanja odoranta.

Područje protoka: do 5000 Sm3/h
Radni pritisak: max. 10 bar
Dimenzija priključka: DN50÷DN200, NPS 2“÷8“
Klasa pritiska: PN 16

CLASS150