PROTIVLOMNI ventil

TIP: 693
PROPAN-BUTAN, PRIRODNI GAS, TEČNI AMONIJAK, VODU, VAZDUH, INERTNE GASOVE I DRUGE FLUIDE

Opis i namena

Protivlomni ventil (ventil za ograničenje prekomernog protoka) se upotrebljava u cevnim instalacijama i postrojenjima, gasnim mrežama, kao i za ugradnju na posude pod pritiskom, radi sprečavanja isticanja fluida usled prekomernog protoka. Ventil se najčešće koristi na instalacija propan-butana-a gde je maksimalni radni pritisam 16,7 bar. Izrađuje se u varijantama A i B (za nazivne otvore DN15 ÷ DN250) i varijanti C (za nazivne otvore DN25 ÷ Dn125). Sve tri varijante se delimično ratlikuju po konstrukciji i služe za istu namenu, ali prilagođene različitim vrstama instalacije.

Radni pritisak: max.25 (40) bar
Dimenzija priključka: DN15 ÷ DN250

NPS 1/2“ ÷ 10“

Klasa pritiska: PN16, P25, CLASS300/600