SIGURNOSNO PREKIDNI ventil

TIP: 690, 690-K
PRIMENA ZA: PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, AZOT, I DRUGE NEAGRESIVNE GASOVE

Opis i namena

Sigurnosno prekidni ventili Tip 690, 690-K je namenjen za zaštitu zatvorenih sistema za predgrevanje prirodnog gasa, nafte i ostalih energetskih i tehničkih fluida, koji se nalaze pod višim pritiskom u odnosu na pritisak u instalaciji grejnog fluida. Ventil automatski zatvara dovodni i odvodni vod grejnog fluida izmenjivača toplote u slučaju kvara na izmenjivaču i prodora zagrevanog u instalaciju grejnog fluida. Iz razloga bezbednosti, sigurnosno prekidni ventil Tip 690, 690-K može se deaktivirati samo ručno i to na licu mesta.

Temperaturno područje rada je od -10° do +110C, a po zahtevu i -60° do +110°C.

Radni pritisak: 16, 63, 100 bar
Područje aktiviranja: (1 ÷ 6) bar
Dimenzija priključka: DN25 ÷ DN200

NPS 1“ ÷ 8“

Klasa pritiska: PN16/25, CLASS300/600