REGULATOR PRITISKA – direktno delujući

TIP: 205
PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, VODU I INERTNE GASOVE

Opis i namena

Regulatori pritiska gasa su namenjeni da izvršavaju dve funkcije: REDUKCIJU i REGULACIJU. Zadatak im je da vrednost višeg (ulaznog) pritiska snižavaju (redukuju) na na vrednost nižeg (izlaznog) pritiska. Tu vrednost pritiska održavaju u određenim granicama odstupanja od zadate vrednosti. Regulator pritiska gasa Tip 205 spada u grupu direktno delujućih regulatora (sa oprugom). Največu primennu ima pri ugradnji na instalacije boca propan-butana, kao i za pilot gorionike. Može se ugrađivati u horizontalnom ili vertikalnom položeju.

Ulazni pritisak: max. 16,7 bar
Izlazni pritisak: 0,02 – 0,4 bar
Dimenzija priključka: R 1/2″
Klasa pritiska: PN16, PN25