REGULATOR PRITISKA – direktno delujući

TIP: 225, 225-SPV
PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, VODU I INERTNE GASOVE

Opis i namena

Regulatori pritiska gasa su namenjeni da izvršavaju dve funkcije: redukciju i regulaciju. Zadatak im je da vrednost višeg (ulaznog) pritiska snižavaju (redukuju) na na vrednost nižeg (izlaznog) pritiska. Tu vrednost pritiska održavaju u određenim granicama odstupanja od zadate vrednosti. Regulator pritiska gasa Tip 225 spada u grupu direktno delujućih regulatora (sa oprugom). Može biti opremljen sa sigurnosno prekidnim ventilom (Tip 225-SPV).
Moguća je ugradnja u horizontalnom ili vertikalnom položaju..

Tip

Oznaka pod
tipa

Dimenzija priključka Klasa pritiska Ulazni pritisak Izlazni pritisak
225 DN 25
NPS 1“
PN 16
PN 25
CLASS 150
Max
16,7 bar
0,02 ÷ 1,00
bar
Bez sigurnosno prekidnog ventila
225 -SPV Sa sigurnosno-prekidnim ventilom
225 -SPV-V/N Sa sigurnosno-prekidnim ventilom – blokada od previsokog pritiska i preniskog pritiska

* Svi SPV podtipovi mogu biti opremljeni sa signalizatorom aktiviranja  (oznaka–S)
** SPV pod tip može biti opremljen sa sigurnosno-ispusnim ventilom (oznaka–VS)