REGULATOR PRITISKA gasa

TIP: 275, 275-SPV
PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, VODU I INERTNE GASOVE

Opis i namena

Regulatori pritiska gasa su namenjeni da izvršavaju dve funkcije: redukciju i regulaciju. Zadatak im je da vrednost višeg (ulaznog) pritiska snižavaju (redukuju) na na vrednost nižeg (izlaznog) pritiska. Tu vrednost pritiska održavaju u određenim granicama odstupanja od zadate vrednosti. Regulator pritiska gasa Tip 245 spada u grupu direktno delujućih regulatora (sa oprugom). Može biti opremljen sa sigurnosno prekidnim ventilom (Tip 245-SPV).
Moguća je ugradnja u horizontalnom ili vertikalnom položaju.

Tip

Oznaka pod
tipa

Dimenzija priključka Klasa pritiska Ulazni pritisak Izlazni pritisak
275 DN 25, DN40

NPS 1“, NPS 1 ½“

PN 16
PN 25
CLASS 150
Max
16,7 bar
0,3 ÷ 6,0

bar

Bez sigurnosno prekidnog ventila
275 -SPV Sa sigurnosno-prekidnim ventilom
275 -SPV-V/N Sa sigurnosno-prekidnim ventilom – blokada od previsokog pritiska i preniskog pritiska
275 VP DN 25
NPS 1“
PN 64
PN 100
CLASS 300/600
Max
64 (100) bar
0,5 ÷ 16

bar

Bez sigurnosno prekidnog ventila. Namena za visoke pritiske.

* Svi SPV podtipovi mogu biti opremljeni sa signalizatorom aktiviranja (oznaka–S)
** SPV pod tip može biti opremljen sa sigurnosno-ispusnim ventilom (oznaka–VS)