REGULATOR PRITISKA gasa

TIP: 245;245-SPV
PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, VODU I INERTNE GASOVE

Opis i namena

Regulatori pritiska gasa su namenjeni da izvršavaju dve funkcije: redukciju i regulaciju. Zadatak im je da vrednost višeg (ulaznog) pritiska snižavaju (redukuju) na na vrednost nižeg (izlaznog) pritiska. Tu vrednost pritiska održavaju u određenim granicama odstupanja od zadate vrednosti. Regulator pritiska gasa Tip 245 spada u grupu direktno delujućih regulatora (sa oprugom). Može biti opremljen sa sigurnosno prekidnim ventilom (Tip 245-SPV).
Moguća je ugradnja u horizontalnom ili vertikalnom položaju.

Tip

Oznaka pod
tipa

Dimenzija priključka Klasa pritiska Ulazni pritisak Izlazni pritisak
245 DN 40, DN50
NPS 1 ½“, NPS 2“
PN 16
PN 25
CLASS 150
Max
8 bar
0,02 ÷ 0,30
bar
Bez sigurnosno prekidnog ventila
245 -SPV Sa sigurnosno-prekidnim ventilom
245 -SPV-V/N Sa sigurnosno-prekidnim ventilom – blokada od previsokog pritiska i preniskog pritiska

* Svi SPV podtipovi mogu biti opremljeni sa signalizatorom aktiviranja  (oznaka–S)
** SPV pod tip može biti opremljen sa sigurnosno-ispusnim ventilom (oznaka–VS)