SIGURNOSNO ISPUSNI (odušni) ventil

TIP: 560-MVS
PRIMENA ZA: PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, AZOT, I DRUGE NEAGRESIVNE GASOVE

Opis i namena

Sigurnosno ispusni ventili su namenjeni za osiguranje instalacija i rezervoara od previsokog pritiska. Na gasnim stanicama se montiraju iza regulatora pritiska u smeru proticanja gasa. Konstruktivnim rešenjem sa oprugom i membranom postignuta je velika preciznost pritiska podešavanja.
Jednostavan je za montažu i održavnje.
Temperaturno područje rada je od -20° do +60°C.

Područje pritiska otvaranja: 0,5 – 4 bar
Dimenzija priključka: R1/2″, R3/4″, R1″
Klasa pritiska: PN6