SIGURNOSNO ISPUSNI (odušni) ventil

TIP: 570-MVS
PRIMENA ZA: PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, AZOT, I DRUGE NEAGRESIVNE GASOVE

Opis i namena

Sigurnosno ispusni ventili su namenjeni za osiguranje instalacija i rezervoara od previsokog pritiska. Na gasnim stanicama se montiraju iza regulatora pritiska u smeru proticanja gasa.Konstruktivnim rešenjem sa oprugom i membranom postignuta je velika preciznost pritiska podešavanja. Jednostavan je za montažu i održavnje.

Temperaturno područje rada je od -20° do +60°C.

Područje pritiska otvaranja: 20 – 750 mbar
Dimenzija priključka: R1/2″, R3/4″, R1″
Klasa pritiska: PN2,5