SIGURNOSNO PREKIDNI ventil

TIP: 610-SPV
PRIMENA ZA: PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, AZOT, I DRUGE NEAGRESIVNE GASOVE

Opis i namena

Sigurnosno prekidni ventili su namenjeni za zaštitu instalacija od previsokog ili preniskog pritiska (odnosno nestanka gasa), tj. aktiviraju se u slučaju porasta (ili sniženja) pritiska u odnosu na dozvoljenu vrednost. Poseduju i zaštitu od pucanja membrane. Ugrađuju se u instalacije ispred regulatora pritiska. Iz razloga sigurnosti, sigurnosno prekidni ventil Tip SPV-610 se može deaktivirati samo ručno, na licu mesta.

Temperaturno područje rada je od -10° do +60°C.

Radni pritisak: maks. 16 (25) bar
Područje aktiviranja:
Za previsoki pritisak: (0,04 ÷ 8) bar
Za preniski pritisak: (0 ÷ 1) bar
Dimenzija priključka: DN25 ÷ DN150
NPS 1“ ÷ 6“
Klasa pritiska: PN16/25,
CLASS150